อำเภอจือจง มณฑลเสฉวนส่งออกส้มสีเลือดหนัก 100 ตัน ไปยังประเทศไทย
 การเผยแพร่:2023-01-09 16:41:26   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สำนักข่าวจีนรายงานว่า  วันที่ 5 มกราคม 2023   อำเภอจือจง  เมืองเน่ยเจียง  มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้จัดพิธีส่งออกส้มสีเลือดไปยังประเทศไทย   โดยใช้รถบรรทุกระบบแช่เย็นขนส่งน้ำหนัก 100 ตันมุ่งสู่กรุงเทพฯ คาดว่าจะใช้เวลาขนส่งประมาณ  3 วัน

ย้อมกลับไปเมื่อ 30 ปีก่อน  อำเภอจือจงมณฑลเสฉวนได้นำเข้าส้มสีเลือดพันธุ์ Tarocco จากอิตาลี  ด้วยการปรับปรุงการเพาะปลูกในส่วนท้องถิ่น  อำเภอจือจงได้พัฒนาส้มสีเลือดพันธุ์จือจงขึ้น  ต่อมา  ส้มสีเลือดกลายเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ของอำเภอจือจง  และได้รับการรับรองให้เป็นผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

\

ปัจจุบันอำเภอจือจงได้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตส้มสีเลือดแบบครบวงจร  ซึ่งรวมถึงการศึกษาวิจัย    การแปรรูป  การเก็บรักษา  การขนส่ง  การจัดจำหน่าย  สร้างแบรนด์เนม  การบริโภค  และการบริการ  เป็นต้น  

ปริมาณการผลิตและพื้นที่ปลูกส้มสีเลือดของอำเภอจือจงอยู่ในอันดับแรกของจีน  นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและชนบทของจีนยังคัดเลือกอำเภอจือจงเป็นแบบอย่างในการสร้างความเหนือกว่าเพื่อพัฒนาผลิตผลการเกษตรของทั่วประเทศ

\

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2021  อำเภอจือจงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส้มสีเลือดที่ประเทศไทย  และเริ่มดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทย   เพื่อส่งออกส้มสีเลือดจากอำเภอจือจงไปยังประเทศไทย  ส้มสีเลือดหนัก 100 ตันดังกล่าวเป็นงวดแรก  หลังจากนั้นอำเภอจือจงจะส่งออกส้มสีเลือดอีก 300 ตันไปยังไทยต่อไป (Bo/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น