> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn-23
 Mới nhất:2023-01-09 21:51:03   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

6 giờ 0 phút ngày 9/1 giờ Bắc Kinh, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn-23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7A cải tiến tại Bãi phóng Hàng không vũ trụ Văn Xương, vệ tinh đã đi vào quỹ đạo dự định một cách thuận lợi, nhiệm vụ phóng thành công tốt đẹp. Vệ tinh Thực Tiễn-23 chủ yếu sử dụng trong các lĩnh vực như triển khai thí nghiệm khoa học, nghiệm chứng công nghệ, v,v, Nhiệm vụ lần này là lần phóng thứ 459 của xê-ri tên lửa đẩy Trường Chinh.

\