ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิงจะฟื้นเส้นทางการบินระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2023
 การเผยแพร่:2023-01-16 15:57:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2023 สายการบิน China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Capital Airlines Himalaya Airlines  มีแผนจะกลับมาให้บริการกับเส้นทางการบินระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาคที่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง

\

หลังจากโดยก่อนหน้านี้ เที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดของท่าอากาศต้าซิงได้โอนไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง

เพื่อยกระดับการบริการและรับมือกับเหตุฉุกเฉินอย่างทางท่าอากาศยานต้าซิงจึงจัดการซ้อมแบบสำหรับการฟื้นฟูเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศ การซ้อมครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องบิน 3 ลำ ผู้โดยสารจำลอง 160 คน และกระเป๋าเดินทางจำลอง 320 ชิ้น โดยทดสอบกระบวนการด้านเครื่องบิน ผู้โดยสาร การลำเลียงกระเป๋าเดินทาง สินค้า และระบบข้อมูล

ท่าอากาศยานต้าซิงจะร่วมมือกับสายการบินต่างๆ มุ่งเน้นในการวางแผนเส้นทางการบินกับเมืองใหญ่ในยุโรป อเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  และขยายขอบเขตการบริการในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น