บทวิเคราะห์ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนจีนเป็นความจริงที่ไม่อาจปิดบังได้
 การเผยแพร่:2023-01-17 15:48:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ปัจจุบันจีนปรับนโยบายป้องกันและควบคุมโควิด-19 และได้รับความยอมรับจากทั่วโลก แต่บุคคลทางการเมืองและสื่อมวลชนของสหรัฐฯ จำนวนหนึ่งใช้โอกาสนี้ใส่ร้ายวัคซีนของจีนอีกรอบ มุ่งจะปิดบังความพยายามของจีนในการต้านโควิค และมุ่งหาผลประโยชน์ให้กับบริษัทยาภายในประเทศ

การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนจีนนั้น ต้องยึดถือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันจีนเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลายชนิดพร้อมกัน เทคโนโลยีวัคซีนของจีนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่างกว้างขวาง

ผลการวิจัยและการปฏิบัติที่เป็นจริงพิสูจน์ได้ว่า วัคซีนจีนเข้าขั้นมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ซึ่งมีผลในการป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันอาการสาหัส และป้องกันการเสียชีวิต องค์การอนามัยโลกนำวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจีน 3 ชนิดเข้ารายชื่อการใช้กับกรณีฉุกเฉิน มีกว่า 100 ประเทศอนุมัติให้ใช้วัคซีนจีน ประชาคมโลกมีความเชื่อมั่นต่อวัคซีนจีนถือเป็นความจริงที่ไม่อาจปิดบังได้ (Bo/Cai/Sun)

   

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น