หนานหนิงออกเดินรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปขบวนแรกของปีนี้
 การเผยแพร่:2023-01-18 15:44:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

\

นครหนานหนิงได้ออกขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปขบวนแรกของปีนี้ รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปขบวน  X9132 ที่ประกอบด้วยตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุเครื่องจักรหนัก รวมถึงรถเกลี่ยดิน รถขุดและรถบดอัดลูกกลิ้ง 55 ตู้ออกจากด่านทางรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิงไปยังทาสเคนต์ของอุสเบกิสถาน

ในวันที่ 22 มิถุนายนปี 2022 กว่างซีและซินเจียงได้ดำเนินงานแบบ “ผ่านด่านทางรถไฟอย่างรวดเร็ว” โดยสินค้าล็อตนี้หลังจากได้ทำพิธีการศุลกากรเบ็ดเสร็จในด้านทางรถไฟระหว่างประเทศหนานหนิงแล้ว จะสามารถผ่านด่านโดยตรงได้ในด่านอาลาซานโข่ว ทำให้มีประสิทธิมากขึ้น  ประหยัดเวลา และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

โดยในปี 2023 รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปที่ออกจากหนานหนิงจะเพิ่มจากหนึ่งขบวนต่อเดือนเป็นสามขบวนต่อเดือน


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น