นายกฯ จีนตรวจงานการไฟฟ้าแห่งชาติ
 การเผยแพร่:2023-01-18 15:44:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 17 มกราคม 2023 ก่อนเทศกาลตรุษจีน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเดินทางไปตรวจงานที่บริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติ (State Grid Corporation of China) ทั้งกล่าวสวัสดีปีใหม่ตรุษจีนแก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการผ่านวีดิโอลิงค์ เขาย้ำว่า ขอให้ยึดแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนในสมัยใหม่ของนายสี จิ้นผิงเป็นแนวทาง ดำเนินงานด้านอุปทานของพลังงานและความมั่นคงด้านราคาให้ดีอีกขั้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม

\

นายกฯ จีนได้พบปะทางวีดิโอกับเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าชางตง และสถานีแปลงไฟฟ้าเฟิ่งเสียนสังกัดการไฟฟ้าแห่งชาติ ที่นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวอวยพรปีใหม่ตรุษจีนต่อพนักงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

นายกฯ จีน ระบุว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดสำหรับชาวจีน และกล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานการผลิตของโรงงานไฟฟ้า ทำให้ทั้งอุปทานของถ่านหิน ราคา ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและประสิทธิผลและเพียงพอ

\

นายกฯ จีน ยังระบุด้วยว่า เทศกาลตรุษจีนใกล้จะย่างเข้ามา ผู้ประกอบการการไฟฟ้าควรบริหารจัดการอย่างเข้มงวดและจัดทำแผนล่วงหน้า รับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันกาล เตรียมสำรองการจ่ายไฟฟ้าในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะการเตรียมพลังงานสำหรับกิจการสำคัญ เช่น สถานพยาบาล ให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ (Ying/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น