> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước Việt Nam
 Mới nhất:2023-01-18 22:12:06   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Thông tấn xã Việt Nam ngày 17/1 đưa tin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII cùng ngày tổ chức cuộc họp, đồng ý ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch nước Việt Nam.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin cho biết, trong thời gian giữ chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có những nỗ lực to lớn trong lãnh đạo công tác phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Nhưng, vì nhiều cán bộ lãnh đạo trong đó có hai Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng vi phạm quy định, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm lãnh đạo. Ông Nguyễn Xuân Phúc nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, trình đơn xin thôi giữ các chức vụ lên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, xin nghỉ công tác và nghỉ hưu.

\

Ngày 26/7/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh tháng 7 năm 1954 tại tỉnh Quảng Nam miền Trung Việt Nam, là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII và XIII, giữ chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2021, tháng 4 năm 2021 được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam.