> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Công bố Sách trắng “Phát triển xanh của Trung Quốc trong thời đại mới” – Trình bày quan niệm cốt lõi trong phát triển xanh của Trung Quốc
 Mới nhất:2023-01-19 22:11:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 19/1, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo, giới thiệu tình hình liên quan Sách trắng “Phát triển xanh của Trung Quốc trong thời đại mới”.

Giới thiệu cho biết, Sách trắng “Phát triển xanh của Trung Quốc trong thời đại mới” đã tổng kết một cách hệ thống hành động và hiệu quả trong phát triển xanh của Trung Quốc trong 10 năm qua, trình bày quan niệm cốt lõi và kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển xanh của Trung Quốc, cuốn sách có nội dung phong phú, trọng điểm nổi bật. Nội dung chủ yếu của Sách trắng bao gồm:

Thứ nhất, quan niệm cốt lõi trong phát triển xanh của Trung Quốc trong thời đại mới;

Thứ hai, thực tiễn và hiệu quả trong phát triển xanh của Trung Quốc trong thời đại mới;

Thứ ba, Trung Quốc và thế giới chung tay xây dựng mái nhà chung trái đất tươi đẹp.

Người phụ trách liên quan cho biết, Trung Quốc sẽ kiên định không dời đi con đường phát triển xanh, xây dựng hiện đại hóa con người và tự nhiên chung sống hài hòa, và cùng các nước trên thế giới đoàn kết và hợp tác, cùng xây dựng thế giới càng trong xanh, tươi đẹp hơn.