> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Loại nấm làm giàu trên cao nguyên
 Mới nhất:2023-01-19 22:11:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ở tỉnh Cam Túc miền Tây Bắc Trung Quốc, có một nông dân Tây Tạng tên là Dong Zhu. Năm 2022, anh trồng được 3,3 ha nấm bụng dê, đây là năm thứ 6 liên tiếp anh trồng nấm bụng dê trên cao nguyên có độ cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển.

Hàng tuần, Dong Zhu đều tiến hành tư vấn trực tuyến với các chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Tứ Xuyên cách xa 1.000 km. Nguồn nấm bụng dê mà Dong Zhu đang trồng được cung cấp bởi Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Tứ Xuyên. Các nhân viên khoa học kết hợp các công nghệ nông nghiệp mới và môi trường chênh lệch nhiệt độ lớn trên độ cao lớn để nấm bụng dê có thể vượt qua những hạn chế không thể trồng vào mùa hè ở các khu vực khác, mang đến một cách làm giàu mới cho những người nông dân trồng trọt trên cao nguyên như Dong Zhu.