ฟ็อกซ์คอนน์ (Foxconn เจิ้งโจว) :ฟื้นฟูการผลิตดีที่สุดเชิงฤดูกาล
 การเผยแพร่:2023-01-20 10:42:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

นิคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟ็อกซ์คอนน์ เจิ้งโจว เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของฟ็อกซ์คอนน์ในโลก กินเนื้อที่ประมาณ 5.6 ล้านตารางเมตร เท่ากับสนามฟุตบอล 784 สนาม ปัจจุบัน ที่นี่ได้ฟื้นฟูการผลิตที่ดีที่สุดเชิงฤดูกาล คาดการณ์ว่า การผลิตจะคึกคักต่อเนื่องจนถึงหลังตรุษจีน

ในโรงงานประกอบอัจฉริยะนั้นพบสายการผลิตกำลังเร่งผลิตสินค้า เหล่าพนักงานกำลังประกอบผลิตภัณธฑ์ ทดสอบคุณภาพและบรรจุหีบห่อเพื่อส่งออกจากคลัง

\

ปัจจุบัน ทั้งโรงงานมีพนักงานกว่า 2,000 คนทำงานพร้อมกันต่อวัน อัตราการเข้าทำงานสูงกว่า 95%

ในส่วนโลจิสติกก็มีบรรยากาศคึกคักด้วยเช่นกัน โดยรถบรรทุกขนาดต่าง ๆ ได้ขนส่งชิ้นส่วนไปถึงคลัง แล้วจะส่งต่อไปยังสายการผลิตต่างๆ ตามความต้องการ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น