จีนจะเสริมสร้างความสำเร็จในการบรรเทาความยากจนให้มั่นคงยิ่งขึ้น
 การเผยแพร่:2023-01-20 11:00:19   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 19 มกราคม นายหลิว ฮ่วนซิน หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทแห่งชาติจีนกล่าวว่า จีนจะเสริมสร้างความสำเร็จในการบรรเทาความยากจนให้มั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยการเสริมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภายในของประชาชนและพื้นที่ที่หลุดพ้นจากความยากจน

นายหลิว ฮ่วนซินย้ำว่า จีนจะหล่อเลี้ยงและยกระดับอุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดยจะเน้นไปที่ทรัพยากรการเกษตรและชนบท รวมถึงผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  และพยายามจัดการกับจุดอ่อนของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น นำรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมมาใช้  ปรับปรุงและใช้กลไกสนับสนุนเกษตรกร และเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑ์ในชนบทอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้  จีนยังจะใช้นโยบายขยายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่  เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับผู้ที่พ้นจากความยากจน  พร้อมทั้งใช้มาตรการต่าง ๆ เร่งพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบท เช่น ใช้ที่ดินส่วนรวมให้เป็นประโยชน์มากขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของสหกรณ์ในชนบท

นายหลิว ฮ่วนซินยังกล่าวด้วยว่า เศรษฐกิจระดับอำเภอจะต้องได้รับแรงหนุนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากและการปลูกฝังตลาดที่หลากหลายอย่างจริงจัง  นอกจากนี้ ยังต้องสนับสนุนการจัดตั้งฐานการฝึกอบรมและโรงเรียนวิชาชีพจำนวนหนึ่ง   เพื่อพัฒนาทักษะของชาวบ้านที่หลุดพ้นจากความยากจน (yim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น