มณฑลหยุนหนันใช้ปฏิบัติการบำบัดน้ำในชนบท
 การเผยแพร่:2023-01-30 15:46:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

สำนักข่าวซินหวารายงานว่าตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา  มณฑลหยุนหนันทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนใช้ปฏิบัติการโดยเฉพาะเป็นเวลา 3 ปี เพื่อบำบัดน้ำและประกันความปลอดภัยด้านน้ำดื่มของประชาชนในชนบท

อำเภอเต๋อชินเป็นอำเภอที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดของมณฑลหยุนหนัน  ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศและการอยู่อย่างกระจัดกระจายของชาวชนบททางการส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการกรองน้ำบริสุทธิ์เพื่อประกันคุณภาพน้ำดื่มของชาวชนบท  โดยติดตั้งอุปกรณ์กรองน้ำให้ครอบครัวต่าง ๆ ในชนบท  และมีคนกว่า 25,000 คนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

เมืองเถิงชงมณฑลหยุนหนันเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับเมียนมา  นายหวง เสวียปิน รองอธิบดีการประปาเมืองเถิงชงแนะนำว่า  หลายปีมานี้  เมืองเถิงชงได้ลงทุนสร้างเขื่อน  อ่างเก็บน้ำ  และจัดท่อระบายน้ำตามลำดับเพื่อประกันการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่จำนวน19,900 คน(BO/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น