> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt đồng ý thành lập Khu thí điểm phát triển sáng tạo kinh tế - thương mại Trung Quốc - Phi-li-pin
 Mới nhất:2023-02-14 17:57:30   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Mới đây, Quốc vụ viện Trung Quốc đã phê duyệt đồng ý thành lập Khu thí điểm phát triển sáng tạo kinh tế - thương mại Trung Quốc - Phi-li-pin, đồng thời đồng ý phương án tổng thể xây dựng Khu thí điểm.

“Phương án tổng thể” đã nêu ra 16 nhiệm vụ công tác từ bốn phương diện. Bao gồm:

Xây dựng Khu đầu tư thương mại bổ sung tài nguyên cho nhau, đưa ra 6 nhiệm vụ như Trung tâm hợp tác ngành dầu khí Trung Quốc - Phi-li-pin, xây dựng Khu công nghiệp nông nghiệp hiện đại,v.v..

Xây dựng mặt bằng thương mại dịch vụ phát triển sáng tạo, đưa ra 4 nhiệm vụ như Trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới, xây dựng Trung tâm lưu thông phân phối hàng đông lạnh, xây dựng Trung tâm thương mại kỹ thuật số, Căn cứ cung cấp dịch vụ cho các chuyến bay quốc tế.

Thăm dò mô hình mới hợp tác ngành nghề lấy nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ làm trung tâm, đưa ra ba nhiệm vụ như phát triển ngành chăm sóc sức khỏe và y tế, xây dựng ngành dầu khí năng lượng các-bon thấp, tích cực xây dựng mặt bằng hợp tác ngành nghề.

Xây dựng Trung tâm hợp tác ngành dịch vụ, đưa ra 3 nhiệm vụ như thúc đẩy phát triển ngành văn hoá - du lịch, tăng cường hợp tác ngành giáo dục, y tế, dưỡng sinh, phát triển ngành dịch vụ đào tạo quốc tế.