> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Lào: Không ngừng nâng cao hiệu năng tổng hợp của tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào
 Mới nhất:2023-03-02 18:20:04   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã

\

Theo Tân Hoa xã: Khi chủ trì buổi hội thảo về tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào với sự phát triển kinh tế mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lào Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon cho biết cần phải không ngừng nâng cao hiệu năng tổng hợp của ngành đường sắt, thiết thực phục vụ việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Lào – Trung Quốc.

Được biết, vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa qua tuyến đường sắt Trung – Lào đoạn Lào đã nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng và vượt dự kiến, lũy kế đã vận chuyển 1 triệu 829 nghìn 100 lượt hành khách, 2 triệu 887 nghìn 700 tấn hàng hóa, số mặt hàng từ hơn 400 loại trong thời kỳ đầu đi vào hoạt động mở rộng đến hơn 2000 loại, nâng đỡ mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào cũng như hợp tác phát triển giữa Trung Quốc và Lào.

Bài văn liên quan