> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc bước vào “Hai kỳ họp” ---Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc năm nay, những trọng điểm đáng chú ý!
 Mới nhất:2023-03-10 18:24:51   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hai kỳ họp hàng năm là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị Trung Quốc, vì Hai kỳ họp có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc. Đại biểu nhân dân đến từ các ngành nghề cùng tề tựu đông đủ, tích cực đưa ra những kiến nghị và đề xuất tích cực đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Vì năm nay kỳ họp diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện đầy đủ tinh thần Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm nay, Sảnh Hoa, phóng viên Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc sẽ giới thiệu với các bạn về Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc năm nay. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điểm chính đáng chú ý trong báo cáo công tác chính phủ Trung Quốc nhé.

-Đánh giá công tác trong 5 năm qua và 1 năm nay:

5 năm qua cực kỳ không bình thường và cũng cực kỳ phi thường.  Dưới sự lãnh đạo kiên cường và mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với nòng cốt là Đồng chí Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc đã trải qua nhiều thử thách quan trọng như tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, chịu sự tác động của đại dịch COVID-19 và kinh tế trong nước đi xuống, nhưng Trung Quốc đã chiến thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo đúng thời hạn, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả đúng thời hạn và bắt đầu một hành trình mới hướng tới mục tiêu trăm năm lần thứ hai.

Năm 2022 là một năm cực kỳ quan trọng trong lịch sử của Đảng và đất nước Trung Quốc.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức thành công, vạch ra một kế hoạch vĩ đại  xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Trung Quốc đã đạt được sự vận hành kinh tế ổn định, chất lượng phát triển được nâng cao một cách vững chắc và tổng thể xã hội duy trì ổn định. Sự phát triển của Trung Quốc đã đạt được những thành tựu mới và không dễ dàng:

GDP cả năm tăng 3%

Có thêm 12,06 triệu việc làm mới ở thành thị.

Theo khảo sát, tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị giảm xuống 5,5% vào cuối năm

Chỉ số giá tiêu dung (CPI) tăng 2%

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 7,7%

Tỷ lệ thâm hụt ngân sách được kiểm soát ở mức 2,8%.

Cán cân thanh toán quốc tế cân bằng

Sản lượng lương thực đạt 685 triệu tấn, tăng 3,7 triệu tấn.

-Mục tiêu dự kiến chủ yếu và đề xuất công tác trọng điểm cho phát triển năm nay:

    Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện đầy đủ tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.  Trung Quốc sẽ tuân thủ quan điểm chung là tìm kiếm tiến bộ trong khi duy trì ổn định, đẩy nhanh việc thiết lập mô hình phát triển mới, tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao, duy trì sự ổn định xã hội về tổng thể và tạo khởi đầu thuận lợi cho việc xây dựng toàn diện một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa.  Chúng ta hãy cùng xem các mục tiêu dự kiến chủ yếu cho sự phát triển trong năm nay được đề cập trong báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc:

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng khoảng 5%

Tạo thêm khoảng 12 triệu việc làm mới ở thành thị và tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị được khảo sát là khoảng 5,5%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 3%

Tăng trưởng thu nhập của người dân cơ bản đồng bộ với tăng trưởng kinh tế.

Thúc đẩy ổn định và nâng cao về chất xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán quốc tế cơ bản được cân bằng

Sản lượng lương thực duy trì trên 650 triệu tấn.

Tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP và phát thải các chất ô nhiễm chính tiếp tục giảm

Tập trung kiểm soát việc tiêu thụ năng lượng hóa thạch, chất lượng môi trường sinh thái ổn định và cải thiện.

- Để thực hiện các mục tiêu dự kiến nêu trên, Chính phủ Trung Quốc đã đặt ra một số trọng điểm cộng tác dưới đây:

(1) Cần nỗ lực mở rộng nhu cầu trong nước.  Ưu tiên phục hồi và mở rộng tiêu dùng.  Nâng cao thu nhập của cư dân thành thị và nông thôn thông qua nhiều kênh.  Ổn định tiêu dùng số lượng lớn và thúc đẩy phục hồi tiêu dùng dịch vụ sinh hoạt.  Khuyến khích đầu tư của Chính phủ và các chính sách phải thúc đẩy đầu tư xã hội một cách hiệu quả.

(2) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống ngành nghề hiện đại hóa.  Tập trung vào các chuỗi ngành nghề then chốt của ngành sản xuất, tập trung nguồn lực chất lượng cao và hợp tác để thúc đẩy các đột phá công nghệ cốt lõi.  Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến.  Phát triển mạnh  nền kinh tế số, nâng cao mức độ giám sát trạng thái bình thường hóa và hỗ trợ phát triển nền kinh tế nền tảng

(3) Thiết thực thực hiện “Hai điều không dao động”, tức không dao động củng cố và phát triển kinh tế chế độ công hữu, không dao động khuyến khích, ủng hộ và dẫn dắt phát triển kinh tế chế độ phi công hữu. Đi sâu cải cách tài sản nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp nhà nước. Bảo vệ quyền sở hữu của doanh nghiệp tư nhân và lợi ích của doanh nhân theo quy định của pháp luật, khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân và doanh nghiệp tư nhân phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và hộ kinh doanh cá thể phát triển, xây dựng mối quan hệ thân thiện và trong sạch giữa chính phủ và doanh nghiệp

(4) Nỗ lực hơn nữa để thu hút và sử dụng vốn nước ngoài.  Mở rộng tiếp cận thị trường và tăng cường mở cửa ngành dịch vụ hiện đại.  Thực hiện đãi ngộ với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như doanh nghiệp trong nước.  Làm tốt công tác dịch vụ với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy xây dựng các công trình mang tính biểu tượng do nước ngoài bỏ vốn.

(5) Phòng ngừa và hóa giải hiệu quả các rủi ro lớn về kinh tế, tài chính.  Đi sâu cải cách hệ thống tài chính, nâng cao giám sát tài chính, củng cố trách nhiệm của các bên, ngăn ngừa hình thành rủi ro tài chính mang tính khu vực và hệ thống.  Phòng ngừa và tháo gỡ hiệu quả rủi ro cho các doanh nghiệp bất động sản đầu ngành chất lượng cao, thúc đẩy ngành bất động sản phát triển ổn định.  Phòng ngừa và hoá giải rủi ro nợ của chính quyền địa phương.

(6) Ổn định sản xuất lương thực và thúc đẩy chấn hưng nông thôn.  Ổn định diện tích gieo trồng lương thực, làm tốt công tác sản xuất dầu mỏ, thực hiện một vòng hành động mới nâng cao năng lực sản xuất lương thực.  Phát triển các ngành nghề đặc sắc của nông thôn và mở rộng các kênh để nông dân nâng cao thu nhập và làm giàu.  Củng cố và nhân rộng thành quả công kiên thoát nghèo, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tái nghèo trên diện rộng.

(7) Đẩy mạnh chuyển đổi xanh mô hình phát triển xanh.  Đẩy mạnh công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường theo chiều sâu. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng môi trường đô thị và nông thôn, tiếp tục triển khai các dự án lớn bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái quan trọng.  Thúc đẩy sử dụng hiệu quả và nghiên cứu phát triển công nghệ than sạch, đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống năng lượng mới.  Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn.

(8) Đảm bảo an sinh xã hội cơ bản và phát triển sự nghiệp xã hội.  Tăng cường xây dựng hệ thống đảm bảo nhà ở, giải quyết vấn đề nhà ở của cư dân mới và thanh niên.  Thúc đẩy giáo dục bắt buộc phát triển cân bằng, chất lượng cao, gắn kết thành thị với nông thôn, phát triển mạnh giáo dục nghề nghiệp, thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học.  Thúc đẩy mở rộng và có chiều sâu nguồn lực y tế chất lượng cao và phân bổ cân đối giữa các vùng miền.