ปักกิ่งเตรียมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 การเผยแพร่:2023-03-14 15:22:22   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 12 มีนาคม  เจ้าหน้าที่เทศบาลนครปักกิ่งเปิดเผยว่า ภายในปีนี้ ปักกิ่งเตรียมจะเพิ่มสวนพักผ่อนและป่าในเมือง 22 แห่ง  พร้อมทั้งสวนหย่อมขนาดเล็ก  (Pocket Park) และพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก 50 แห่ง

ข้อมูลจากกรมป่าไม้และสวนสาธารณะแห่งกรุงปักกิ่งแสดงว่า ก่อนสิ้นปีนี้ ผู้อยู่อาศัย 89 เปอร์เซ็นต์ในกรุงปักกิ่งจะได้เพลิดเพลินกับสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กภายในรัศมี 500 เมตร

ปัจจุบันปักกิ่งมีสวนสาธารณะกว่า 1,050 แห่ง ซึ่งรวมถึงสวนพักผ่อนในเมือง ป่าในเมือง สวนหย่อมและพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก

ปักกิ่งยังวางแผนที่จะดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ 120,000 หมู่ (8,000 เฮกตาร์) ปลูกป่า 15,000 หมู่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอีก 200 เฮกตาร์ภายในปีนี้

ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2017 ปักกิ่งเปิดตัวโครงการปลูกป่าครอบคลุมพื้นที่ 1 ล้านหมู่ โครงการปลูกป่ารอบใหม่ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2018  ถึง 2022 ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1.02 ล้านหมู่ในกรุงปักกิ่ง

นอกจากนี้ปักกิ่งยังได้ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ 10,200 เฮกตาร์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันมีสัตว์ป่าบนบก 596 สายพันธุ์ในปักกิ่ง (bo/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น