จีนขยายขอบข่ายนำร่องประเทศเป้าหมายการเดินทางของทัวร์จีนตั้งแต่ 15 มี.ค.
 การเผยแพร่:2023-03-16 16:22:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 14 มีนาคม นายวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่า จีนกำหนดจะขยายขอบข่ายประเทศนำร่องเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวของพลเมืองจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น

\

โฆษกจีนแถลงว่า ช่วงก่อนหน้านี้ จีนเริ่มเปิดนำร่องให้พลเมืองจีนออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบเป็นคณะทัวร์ในหลายประเทศอีกครั้ง ซึ่งเป็นไปด้วยดีในภาพรวม ระยะหลังๆนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในจีนอยู่ในภาวะมั่นคงปกติ ประกอบกับพลเมืองมีความต้องการไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่หลายประเทศก็ประสงค์จะรองรับนักเที่ยวจีนด้วยเช่นกัน

\

“ด้วยเหตุนี้จีนกำหนดจะขยายขอบข่ายประเทศนำร่องเป้าหมายการเดินทางของพลเมืองจีนแบบคณะทัวร์ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น” โฆษกจีนแถลงว่า หน่วยงานกำกับดูแลจะให้แนวทางแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อไปเพื่อดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบ (YIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น