สมาคมผู้บริโภคจีนระบุ 80% ผู้ตอบสำรวจพอใจภาวะแวดล้อมการบริโภคภายในประเทศ
 การเผยแพร่:2023-03-16 16:24:41   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 15 มีนาคม เป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล สมาคมผู้บริโภคจีนได้ประกาศผลสำรวจในประเด็น “การเพิ่มความไว้วางใจของผู้บริโภค” ปี 2023 โดยระบุว่า ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่า ภาวะแวดล้อมการบริโภคนับวันดีขึ้น ร่วม 80% แสดงความเชื่อมั่นต่อสภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้า และเห็นว่าภาวะแวดล้อมการบริโภคจะดีขึ้นเรื่อยๆ

\

ผลสำรวจปี 2023 ดังกล่าวแสดงว่า 78.4% ของผู้ร่วมตอบสำรวจมีความมั่นใจต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคในปีข้างหน้า 77.9% เห็นว่า ภาวะแวดล้อมการบริโภคในปีข้างหน้าจะมีการปรับปรุงดีขึ้น โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความมั่นใจมากกว่าในปี 2022 ขณะเดียวกัน 62.9% เห็นว่า รายได้ครอบครัวในปีข้างหน้าจะเพิ่มมากขึ้น คาดว่า สัดส่วนการเพิ่มของรายจ่ายในครอบครัวในปีข้างหน้าจะสูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มของเงินฝากออมทรัพย์(Yim/Cai/Sun)ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น