ชุดหัวฝูแฟชั่นยอดนิยมในวงการแฟชั่นจีน
 การเผยแพร่:2023-03-21 13:03:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ชุดหัวฝู เป็นชื่อย่อของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของชนชาติจีน เป็นวัฒนธรรมทางเครื่องนุ่งห่มโบราณของจีนที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นเสื้อผ้าเชิงสัญลักษณ์ของจีน

\

ปีหลังๆ มานี้ วัฒนธรรมชุดหัวฝูเริ่มแพร่หลายและเป็นที่นิยมของชาวจีน ไม่เพียงแค่ใช้ในการแต่งตัวในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังเป็นสะท้อนถึงความมั่นใจในวัฒนธรรมของชาวจีนรุ่นใหม่อีกด้วย เป็นกระแสความนิยมทางแฟชั่นใหม่ของจีน (Bo/LR/Patt)

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น