"ความทันสมัยแบบจีนและโอกาสใหม่สำหรับโลก" คือหัวข้อการประชุมโต๊ะกลมระหว่างสื่อจีนและรัสเซียที่กรุงมอสโก
 การเผยแพร่:2023-03-23 16:57:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 22 มีนาคม การประชุมโต๊ะกลมสื่อจีน-รัสเซีย  "ความทันสมัยแบบจีนและโอกาสใหม่สำหรับโลก" ซึ่งร่วมกันจัดโดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีนหรือ CMG และสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์ (RT) ได้จัดขึ้นที่กรุงมอสโก

นายเซิ่น ไห่สง รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการ CMG พร้อมด้วยหัวหน้าองค์กรสื่อ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัสเซีย เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนและรัสเซีย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ฯลฯ ได้จัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ "หนทางสู่ความทันสมัยที่เหมาะกับสภาพของประเทศตน" ผู้เข้าร่วมงานเห็นพ้องต้องกันว่าจีนได้เลือกเส้นทางสร้างความทันสมัยที่เหมาะสมกับสภาพของจีน เป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่นๆ และได้เปิดเส้นทางใหม่ในการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ชาติ

\

นายเซิ่น ไห่สง กล่าวว่า CMG จะพยายามส่งเสริมความหลากหลายและความเป็นธรรมในการเผยแพร่ข่าวระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ฟังเสียงจากประชาชนที่พยายามสำรวจและเลือกหนทางการพัฒนาอย่างอิสระ พยายามเพิ่มพลังในการพัฒนาของโลกที่มีความหลากหลายของมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้ เขามีข้อเสนอ 3 ประการ ประการแรก พยายามเล่าเรื่องใหม่เพื่ออธิบายความทันสมัยและแนวปฏิบัติใหม่

ประการที่สอง เข้าใจพันธกิจและมีความรับผิดชอบ เล่าเรื่องความทันสมัยที่หลากหลายและมีสีสัน ประการที่สาม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสื่อ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันของอารยธรรมมนุษยชาติ  CMG จะยังคงร่วมมือกับสื่อของประเทศต่างๆ ต่อไป เพื่อขยายเนื้อหาและช่องทางการแลกเปลี่ยน ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนประเทศต่างๆ   ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาและความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์  (Bo/Lei/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น