ผู้แทนจีนโต้คำกล่าวหาของประเทศตะวันตกในการประชุมสิทธิมนุษยชนยูเอ็น
 การเผยแพร่:2023-03-24 16:05:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ตัวแทนของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายทั่วไปในวาระที่ 4 ของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 52 โดยปฏิเสธคำกล่าวร้ายป้ายสีที่มีต่อจีนจากประเทศตะวันตก พร้อมเปิดเผยปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและความเป็นคนหน้าซื่อใจคดของชาติตะวันตกบางประเทศ

ผู้แทนจีนระบุว่า จีนยึดหยัดในหลักการที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปฏิบัติตามหลักรัฐธรรมนูญที่ได้ระบุว่า "ประเทศจะเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"  ถือชีวิตที่มีความสุขของประชาชนจีนกว่า 1,400 ล้านคนเป็นสิทธิมนุษยชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  จีนส่งเสริมการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางแห่งการพัฒนาที่ทันสมัยแบบจีน ให้ประชาชนรู้สึกมีความสุขและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของจีนได้รับผลงานที่ทุกคนเห็นได้ชัด

ผู้แทนจีนยังชี้ว่า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิหลังของประเทศ และความปรารถนาของประชาชนในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันอย่างมาก การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในโลกไม่ควรใช้หลักการที่ว่าใครใหญ่ก็เป็นผู้มีอำนาจตัดสิน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองของตน บางประเทศเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ ยุยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน พยายามโจมตีและทำลายชื่อเสียงของจีน เพื่อยับยั้งและขัดขวางการพัฒนาของจีน แผนการเหล่านี้ ย่อมไม่ได้ใจคนและจะประสบความล้มเหลว ในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสมัยที่ 51 มีเกือบ 100 ประเทศแสดงการสนับสนุนอย่างชัดเจนต่อจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับซินเจียง ทิเบต และฮ่องกง ได้ปฏิเสธร่างมติเกี่ยวข้องกับซินเจียงอย่างเด็ดขาดมาแล้ว แสดงให้เห็นว่าฝ่ายใดกันที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศบนเวทีประชาคมโลก (Yim/Lei/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น