แนวคิดสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วม เป็นคำตอบแห่งยุคสมัย
 การเผยแพร่:2023-03-24 16:06:40   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แนวคิดการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน ได้รับเสียงตอบรับกว้างขวางจากทั่วโลก และถูกบันทึกไว้ในเอกสารสำคัญของสหประชาชาติ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้และกลไกพหุภาคีสำคัญต่างๆ มีอิทธิพลและระดมขวัญกำลังใจนับวันมากยิ่งขึ้น  

นายจาง จุน ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติกล่าวว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงมองจากภาพรวมมุมสูงในการพัฒนาก้าวหน้าของมวลมนุษย์ และความท้าทายสำคัญที่โลกปัจจุบันเผชิญหน้าอยู่ จึงได้เสนอแนวคิดประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน มีความหมายสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต โลกปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงในรอบร้อยปี มีความซับซ้อนมากและเกิดปัญหาท้าทายมากมายอย่างต่อเนื่อง การที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเสนอแนวคิดประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษย์นั้น เป็นคำตอบแห่งโลกและยุคสมัย โดยริเริ่มให้ร่วมมือสามัคคีกัน รักษาความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาร่วม  

หลังจากการเสนอแนวคิดสำคัญนี้ ได้รับเสียงตอบรับแข็งขันจากทั่วโลก ปัจจุบัน จีนและนานาประเทศได้บรรลุความรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการผลักดันและปฏิบัติตามแนวคิดประชาคมที่มีอนาคตร่วม ประชาคมอนาคตร่วมของมนุษย์ได้ถูกระบุไว้ในมติของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติแล้วด้วย

ปีหลังๆนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้เสนอข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลกและข้อริเริ่มอารยธรรมทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการเติมพลังทางบวกอันแข็งแกร่งให้กับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษย์ นายจาง จุนระบุว่าจีนเป็นผู้ริเริ่มเสนอแผนการ และเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังด้วย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น