> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Nhiều nước khôi phục thuê riêng khu triển lãm tham gia Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 20
 Mới nhất:2023-05-11 18:18:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 9/5, Hội nghị quan chức cấp cao Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 20 diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Quan chức cấp cao của cơ quan chủ quản thương mại, cơ quan xúc tiến đầu tư của Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như Ban Thư ký ASEAN, đại diện đại sứ quán các nước ASEAN tại Trung Quốc, người phụ trách Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc – ASEAN và cơ quan hữu quan của Quảng Tây đã tham dự hội nghị, các bên cùng bàn thảo công tác trù bị cho Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 20.

\

Tổng Thư ký Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc – ASEAN Vi Triêu Huy cho biết, công tác trù bị thời kỳ đầu cho Hội chợ Trung Quốc – ASEAN lần thứ 20 được triển khai đúng kế hoạch, thu được tiến triển thuận lợi. Công tác thu hút thương gia tham gia hội chợ cũng thu được tiến triển thuận lợi, 6 nước gồm Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam sẽ khôi phục thuê riêng khu triển lãm, Singapore và Thái Lan cơ bản đã xác định quy mô trưng bày, 5 nước gồm Brunei, Lào, Philippines, Singapore và Việt Nam đã xác định hoặc đã lên kế hoạch cho “Thành phố Đẹp”. Doanh nghiệp Trung Quốc tích cực đăng ký tham gia hội chợ, đến nay, doanh nghiệp xác định tham gia đã chiếm 60% gian hàng triển lãm.

\

Giám đốc Các vấn đề cộng đồng của Ban Thư ký ASEAN, ông Lee Yoong Yoong cho biết, những năm qua, hợp tác Trung Quốc – ASEAN trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, kinh tế số, kinh tế xanh, v.v. phát triển nhanh chóng, Hội chợ Trung Quốc – ASEAN đã phát huy vai trò thúc đẩy quan trọng. Ban Thư ký ASEAN sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ Hội chợ Trung Quốc – ASEAN, điều phối các thành viên ASEAN tích cực tham gia.

Bài văn liên quan