> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Thanh niên Trung Quốc và ASEAN cùng bàn sáng tạo khoa học-công nghệ tạo động năng cho sự phát triển của giới trẻ
 Mới nhất:2023-05-22 22:30:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã:

\

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/5, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã diễn ra phân diễn đàn về sáng tạo khoa học-công nghệ tạo động năng cho sự phát triển của giới trẻ trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển thanh niên Trung Quốc – ASEAN. Đại diện giới trẻ các nước ASEAN, lưu học sinh các nước ASEAN tại Quảng Đông và thanh niên các giới Quảng Đông, khoảng 100 người tham dự hoạt động.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên toàn quốc Trung Quốc Phó Chấn Bang cho biết, Hội Liên hiệp Thanh niên toàn quốc Trung Quốc sẽ cùng tổ chức thanh niên các nước ASEAN tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy xây dựng cơ chế giao lưu sáng tạo khoa học-công nghệ giữa thanh niên Trung Quốc và ASEAN, tìm kiếm triển khai các dự án hợp tác tạo động năng cho sự phát triển của giới trẻ.

Trong thời gian ở thăm Quảng Đông, đại diện thanh niên các nước ASEAN sẽ tới thăm các nơi như Vườn Bách thảo quốc gia Hoa Nam, Vườn Thí nghiệm nông nghiệp đô thị hiện đại Minh Châu, Viện Nghiên cứu khoa học-công nghệ Hàng không Quảng Đông, đi sâu trao đổi với giới trẻ Quảng Đông về các chủ đề như phát triển xanh, giao lưu văn hóa, phục vụ tình nguyện, sáng tạo và khởi nghiệp.

Bài văn liên quan