> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập kỳ họp thứ nhất của Ủy ban Kiểm toán Trung ương khóa XX
 Mới nhất:2023-05-24 18:36:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã: Chiều ngày 23/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm toán Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập Kỳ họp thứ nhất của Ủy ban Kiểm toán Trung ương khóa XX.

Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị nhấn mạnh cần phải làm tốt công tác Uỷ ban Kiểm toán Trung ương khóa mới, kiên trì lấy tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, đi sâu học tập và quán triệt tinh thần Đại hội XX của Đảng, quán triệt đầy đủ, chính xác, toàn diện quan điểm phát triển mới, tập trung vào vấn đề mang tính đại cục, bền vững và chiến lược, tăng cường hoạch định chiến lược và thiết kế thượng tầng trong lĩnh vực kiểm toán, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển chất lượng cao của công tác kiểm toán trong thời kỳ mới, bảo đảm công việc chung của Đảng và Nhà nước bằng các dịch vụ kiểm toán và giám sát mạnh mẽ và hiệu quả.