> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Diễn ra Đối thoại Chính đảng Trung – Mỹ lần thứ 13
 Mới nhất:2023-05-24 18:45:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã

\

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/5, Đối thoại Chính đảng Trung – Mỹ lần thứ 13 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hai bên đã tiến hành giao lưu sâu sắc và mang tính xây dựng xoay quanh chủ đề “Hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi Trung – Mỹ”. Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu tham dự và có bài phát biểu đề dẫn. Hơn 50 đại biểu Trung Quốc và nước ngoài đến từ các cơ quan Quốc vụ viện, chính quyền địa phương, trường đại học Trung Quốc cũng như hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, địa phương, cơ quan tham vấn Mỹ, v.v., tham dự đối thoại.

Hai bên cho rằng, Trung Quốc và Mỹ làm thế nào có thể chung sống với nhau là hết sức quan trọng, hai bên cần phải áp dụng biện pháp, thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ trở lại quỹ đạo đúng đắn và phát triển lành mạnh. Trung Quốc và Mỹ nên tăng cường giao lưu và đối thoại, tăng cường tình cảm nhân dân, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Hai bên đồng ý tiếp tục triển khai giao lưu và đối thoại giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và hai đảng của Mỹ.