> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Phát hiện mới của các nhà khoa học Trung Quốc: Khu vực phía bắc Sao Hỏa đã từng có đại dương
 Mới nhất:2023-05-25 17:46:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Mới đây, Sao Hỏa với đặc trưng giá lạnh và khô hạn, thiếu dấu tích của nguồn nước và sự sống, nhưng môi trường của Sao Hỏa trong hàng tỷ năm trước có thể khác. Liệu vùng đồng bằng phía bắc Sao Hỏa có đại dương hay không luôn là tiêu điểm tranh luận.

Mới đây, nhóm nghiên cứu quốc tế do Trung Quốc dẫn đầu đã thu được dữ liệu khoa học thông qua phân tích tổng hợp máy ảnh đa quang phổ do xe thám hiểm Sao Hỏa “Chúc Dung” ghi lại, lần đầu tiên phát hiện chứng cứ nham thạch học của đá trầm tích đại dương trên bề mặt Sao Hỏa, đã chứng minh khu vực phía bắc Sao Hỏa đã từng có đại dương.

Năm 2021, xe thám hiểm Sao Hỏa “Chúc Dung” do tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc chở lên Sao Hỏa đã thành công đáp xuống đồng bằng phía bắc Sao Hỏa.