> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á: Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị châu Á – Thái Bình Dương
 Mới nhất:2023-05-25 17:47:24   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á Albert Park mới đây cho biết, Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị châu Á – Thái Bình Dương.

Ngân hàng Phát triển châu Á mới đây công bố báo cáo cho thấy, sự hồi phục kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương trên mức độ lớn là được lợi từ Trung Quốc, tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế của khu vực này đạt 64,2%. Trung Quốc còn đóng góp 37,6% tăng trưởng thương mại hàng hóa và 44,6% tăng trưởng thương mại dịch vụ cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Albert Park cho biết, “thị trường Trung Quốc hết sức rộng lớn, đối với các công ty xuyên quốc gia mà nói, ai cũng đều không muốn bỏ lỡ cơ hội phát triển ở thị trường này”. Tin rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục trở thành một trong những nơi thu hút đầu tư hấp dẫn nhất toàn cầu.