> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám Dao Cảm 33-03
 Mới nhất:2023-09-07 21:21:41   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã

\

Theo Tân Hoa xã: 2 giờ 14 phút ngày 7/9, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyển, Trung Quốc thành công phóng vệ tinh viễn thám Dao Cảm 33-03  bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4C, vệ tinh đã thuận lợi đi vào quỹ đạo dự định.

Vệ tinh viễn thám Dao Cảm 33-03 chủ yếu dùng vào các lĩnh vực thí nghiệm khoa học, điều tra đất đai và tài nguyên, ước tính sản lượng nông sản và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ phóng lần thứ 486 của tên lửa đẩy Trường Chinh 4C.