> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc – ASEAN (10+1) lần thứ 26
 Mới nhất:2023-09-07 21:38:04   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Ngày 6/9, tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc – ASEAN (10+1) lần thứ 26.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước ASEAN giữ vững nguyện ước ban đầu đoàn kết và tự cường, nêu cao tinh thần hợp tác cùng thắng, chung tay xây dựng tốt ngôi nhà chung.

Lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị đánh giá cao thành quả hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, cho biết các nước ASEAN sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự tin cậy, kết nối sáng kiến "Vành đai và Con đường", làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực, cùng ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu gồm biến đổi khí hậu, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh ASEAN – Trung Quốc.