> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hơn một năm thực thi RCEP tạo ra hiệu ứng lan tỏa và thí điểm tích cực
 Mới nhất:2023-09-18 17:53:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Ngày 17/9, “Diễn đàn Thượng đỉnh Công thương hợp tác kinh tế - thương mại RCEP lần thứ 3” của Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 20 đã diễn ra, “Báo cáo 2023 về thành quả hợp tác và triển vọng phát triển của khu vực RCEP” đã được công bố.

“Báo cáo” đánh giá cho rằng, từ khi thực thi RCEP, quan hệ hợp tác giữa chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng cho thấy tính bền bỉ mạnh mẽ, thúc đẩy phát ra bước đầu lợi nhuận của hợp tác thương mại và tăng trưởng kinh tế trong khu vực, không chỉ thành viên RCEP gồm ASEAN được hưởng lợi rõ rệt, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa và thí điểm tích cực, trở thành nhân tố có lợi dẫn dắt tăng trưởng đầu tư thương mại toàn cầu trước nhiều nguy cơ. Đối mặt tình hình quốc tế phức tạp và cam go, thương mại hàng hoá giữa Trung Quốc và các đối tác RCEP phát triển trong sự ổn định, biểu hiện hợp tác đầu tư nổi bật, phát huy vai trò tích cực cho ổn định vốn đầu tư nước ngoài, ổn định ngoại thương, ổn định chuỗi cung ứng.