> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu chính thức gia nhập tiêu chuẩn của ICAO
 Mới nhất:2023-11-17 23:02:12   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Mới đây, bản sửa đổi mới nhất phụ lục 10 “Công ước Hàng không dân dụng quốc tế” bao gồm tiêu chuẩn và kiến nghị của Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu chính thức có hiệu lực. Điều này đánh dấu Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu chính thức gia nhập tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), trở thành hệ thống vệ tinh dẫn đường thông dụng của hàng không dân dụng toàn cầu.

Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu là hệ thống vệ tinh dẫn đường do Trung Quốc tư chủ xây dựng, vận hành độc lập theo nhu cầu an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế – xã hội của nước mình, cũng là một trong bốn hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu được Liên Hợp Quốc công nhận, đã phục vụ cho khách hàng của hơn 200 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.