> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mong đường sắt Trung-Lào trở thành “đầu tàu” để Trung Quốc và các nước Đông Dương thúc đẩy cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao
 Mới nhất:2023-12-05 21:46:45   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Ngày 3/12, đường sắt Trung-Lào chính thức thông xe hai năm. Số liệu cho thấy, hai năm qua, đường sắt Trung-Lào đã vận chuyển tổng cộng 24,2 triệu lượt hành khách và 29,1 triệu tấn hàng hóa, hiệu ứng "hành lang vàng" ngày càng nổi bật. Ngày 4/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc mong đường sắt Trung-Lào trở thành “đầu tàu” để Trung Quốc và các nước Đông Dương thúc đẩy cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao.

\

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, vận chuyển hàng hóa của đường sắt Trung-Lào lan tỏa đến 12 quốc gia cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” như Lào, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, v.v.. Mô hình vận tải quốc tế mới "Đường sắt Trung - Lào + Tàu chuyên tuyến Trung Quốc - Châu Âu" đã rút ngắn thời gian vận chuyển trực tiếp đường sắt từ các nước như Lào, Thái Lan đến Châu Âu xuống còn 15 ngày.