> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
[mỗi từ một thế giới]Hệ thống logistics xuyên biên giới Nam Ninh
 Mới nhất:2023-12-11 20:11:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Thành phố Nam Ninh hiện đã thực hiện đường cao tốc đi thẳng tới 5 cửa khẩu gồm Hữu Nghị Quan, Đông Hưng, Thủy Khẩu, Long Bang và Ái Điểm. Từ Khu ngoại quan tổng hợp Nam Ninh đến 4 cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Đông Hưng, Ái Điểm và Thuỷ Khẩu có thể cung cấp dịch vụ "từ nhà máy đến nhà máy" trong vòng 12 giờ từ Nam Ninh đến Hà Nội, Bắc Ninh và Bắc Giang; Đông Hưng có thể đáp ứng điều kiện vận chuyển "từ nhà máy đến nhà máy" trong vòng 12 giờ từ Nam Ninh đến Hải Phòng.

Theo thống kê, từ tháng 1 đến tháng 10, thành phố Nam Ninh đã hoàn thành tổng cộng 732 chuyến xuất khẩu vận tải đường bộ xuyên biên giới Trung - Việt, vận chuyển tổng cộng 6.588 tấn hàng hóa, số chuyến vận chuyển bình quân hàng tháng tăng 2,5% so với năm trước. Về đường sắt, tổng cộng vận hành 91 chuyến tàu Trung - Việt, các chuyến tàu thông quan nhanh xuyên biên giới Trung - Việt hoạt động thường xuyên, với 3 chuyến tàu cố định chạy vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần kể từ tháng 7; Về hàng không, hiện có các tuyến vận chuyển hàng hóa quốc tế Nam Ninh - Hà Nội và Nam Ninh - Hồ Chí Minh, với tổng số 153 chuyến bay trong 10 tháng đầu năm, khối lượng vận chuyển tổng cộng là 2.580 tấn.