> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc: Xe năng lượng mới dẫn dắt cấu trúc lại toàn diện hệ sinh thái công nghiệp
 Mới nhất:2023-12-11 20:33:31   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Ngày 8/12, người phụ trách liên quan của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, cùng với sự phát triển nhanh chóng, xe năng lượng mới Trung Quốc đã tích hợp nhiều công nghệ mang tính thay đổi như trí tuệ nhân tạo, Internet, dữ liệu lớn, hệ sinh thái ngành công nghiệp ô tô đang được cấu trúc lại hoàn toàn.

\

Được biết, chuỗi công nghiệp và chuỗi giá trị của xe năng lượng mới không ngừng mở rộng sang giao thông vận tải, năng lượng, thông tin truyền thông và các lĩnh vực khác, Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng hệ sinh thái mới cho ngành công nghiệp ô tô. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, trước hết phải xây dựng một hệ sinh thái hợp tác, cởi mở, duy trì sự ổn định và an ninh của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng.