> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Đồng chí Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước Việt Nam
 Mới nhất:2024-03-21 18:28:44   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã: Thông tấn xã Việt Nam ngày 20/3 đưa tin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII cùng ngày triệu tập hội nghị, đồng ý đồng chí Võ Văn Thưởng thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Việt Nam.

Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.