> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Cựu Phó Thủ tướng Bulgaria: Bulgaria không có quyền dạy người Trung Quốc thế nào là dân chủ
 Mới nhất:2024-03-21 18:34:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Mới đây, Cựu Phó Thủ tướng Bulgaria Daniela Bobeva cho biết, trên thế giới không chỉ có một hình thức dân chủ. Bất kể là hình thức dân chủ nào, chỉ lần điều mà người dân mong muốn, đó mới là tốt đẹp hoàn toàn.

Bà Bobeva chỉ rõ, người dân Trung Quốc từ xưa đến nay luôn biết rõ mình muốn gì, không cần nước khác đến dạy Trung Quốc làm thế nào để thực hiện dân chủ.