> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc: Vun đắp và phát triển sức sản xuất chất lượng mới từ ba lĩnh vực
 Mới nhất:2024-03-25 15:54:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

\

Ngày 24/3, Hội nghị Thường niên Diễn đàn Cấp cao phát triển Trung Quốc 2024 diễn ra tại Bắc Kinh, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trịnh San Khiết phát biểu tại hội nghị cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường vun đắp và phát triển sức sản xuất chất lượng mới từ ba lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ, đổi mới cơ chế và thể chế, mở cửa trình độ cao với bên ngoài.

Trong lĩnh vực thúc đẩy sáng tạo ngành công nghiệp bằng sáng tạo khoa học công nghệ, xây dựng những động lực tăng trưởng mới như sản xuất sinh học, hàng không vũ trụ thương mại, vật liệu mới, kinh tế tầng trời thấp, thực thi hành động “trí tuệ nhân tạo+”. Trong lĩnh vực đổi mới cơ chế và thể chế, cần hoàn thiện hơn nữa chế độ cơ bản thị trường, kiểm soát các hành động lũng đoạn thị trường và cạnh tranh không chính đáng, công bố bản mới danh sách hạn chế và không khuyến khích đầu tư. Trong lĩnh vực mở rộng cánh cửa với bên ngoài trình độ cao, tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác đầu tư kinh tế thương mại, mở rộng mở cửa loại hình chế độ vững chắc, đi sâu thúc đẩy thương mại dịch vụ xuyên biên giới và mở cửa đầu tư trình độ cao.