> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc: Xuất bản, phát hành cuốn “Trích biên những bài phát biểu và bài viết của đồng chí Tập Cận Bình về công tác tài chính”
 Mới nhất:2024-03-25 15:59:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Nhà Xuất bản Văn hiến Trung ương Trung Quốc xuất bản, phát hành trên cả nước cuốn “Trích biên những bài phát biểu và bài viết của đồng chí Tập Cận Bình về công tác tài chính” do Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng và Văn hiến Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ biên.

Tài chính là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân, liên quan đến toàn cục xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Đồng chí Tập Cận Bình có hàng loạt bài phát biểu và bài viết quan trọng về vấn đề lý luận và thực tiễn trọng đại liên quan sự phát triển của sự nghiệp tài chính, là thành quả đổi mới sáng tạo quan trọng của kinh tế chính trị Mác về vấn đề tài chính, là một phần của Tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế trong lĩnh vực tài chính, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc kiên định không dời đi theo con đường phát triển tài chính đặc sắc Trung Quốc trên hành trình mới của thời đại mới, thúc đẩy ngành tài chính phát triển chất lượng cao, đẩy nhanh việc xây dựng cường quốc tài chính, mang đến sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho việc thúc đẩy toàn diện sự nghiệp vĩ đại xây dựng cường quốc, phục hưng dân tộc bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.