> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Giấc mơ thơ của cô gái Việt Nam
 Mới nhất:2024-03-27 00:33:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Nếu ngày xưa có nhà thơ Việt Nam Nguyễn Du đến Trung Quốc để tìm kiếm dấu tích của nhà thơ Lý Bạch, thì ngày nay cũng có lưu học sinh Việt Nam sang Trung Quốc để tìm hiểu về lịch sử của thơ cổ. "Giấc mơ thơ của cô gái Việt Nam" kể về câu chuyện một lưu học sinh Việt Nam đến Thành Đô (Trung Quốc) tìm kiếm dấu tích của Lý Bạch, cổ vũ bản thân thực hiện ước mơ, thể hiện tình cảm của lưu học sinh Việt Nam đối với văn hóa Trung Quốc.