> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình với nhan đề “Cần phải kiên trì nhân dân trên hết”
 Mới nhất:2024-04-01 14:05:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Tân Hoa Xã

Theo Tân Hoa Xã: Tạp chí “Cầu Thị” số 7 xuất bản ngày 1/4 đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình với nhan đề “Cần phải kiên trì nhân dân trên hết”. Đây là trích bài của các bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2023.

Bài viết chỉ rõ, nhân dân là lực lượng mang tính quyết định trong sự nghiệp xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hùng mạnh toàn diện. Cần phải tích cực phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, kiên trì sự thống nhất hữu cơ sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân là người làm chủ và quản lý đất nước theo pháp luật, kiện toàn hệ thống chế độ nhân dân là người làm chủ, khơi dậy đầy đủ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của nhân dân. Quán triệt tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, giải quyết tốt những vấn đề cấp bách, khó khăn, lo lắng của nhân dân, để thành quả của hiện đại hóa ngày càng mang lại lợi ích công bằng cho toàn thể nhân dân.