> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Quy mô nhân tài phiên dịch Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng
 Mới nhất:2024-04-01 14:06:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:VMG

\

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30-31/3/2024, Hội nghị thường niên Hiệp hội Phiên dịch Trung Quốc 2024 diễn ra tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. “Báo cáo Phát triển ngành phiên dịch Trung Quốc năm 2024” công bố tại hội nghị chỉ rõ, nhân tài phiên dịch Trung Quốc đã cung cấp nâng đỡ lành mạnh cho đại cục phát triển và sự nghiệp các lĩnh vực của đất nước.

Báo cáo chỉ rõ, tính đến ngày 31/12/2023, trong cả nước Trung Quốc ( không bao gồm Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan ) có 623.260 doanh nghiệp kinh doanh liên quan với dịch vụ phiên dịch, có 11.902 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính là phiên dịch, tổng số người phiên dịch lên đến 6,42 triệu.

Báo cáo chỉ rõ, triển vọng phát triển kỹ thuật phiên dịch rộng mở, hơn 80% công ty phiên dịch tích cực tham gia vào công nghệ mô hình lớn, hơn 70% các trường đại học liên quan mở chuyên ngành liên quan phiên dịch máy.


Bài văn liên quan