> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc thực hiện phát triển nhịp nhàng đổi mới sáng tạo công nghệ
 Mới nhất:2024-04-22 13:53:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Năm nay là tròn 10 năm kế hoạch phát triển nhịp nhàng Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc nâng cấp thành chiến lược quốc gia Trung Quốc.

10 năm qua, ba nơi Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc đã tích cực tìm kiếm hình thức thực hiện hữu hiệu “nghiên cứu phát triển Bắc Kinh, Thiên Tân, thay đổi Hà Bắc”, lấy hiệp tác nhịp nhàng đổi mới sáng tạo và công nghiệp làm thành nguồn động lực quan trọng của phát triển nhịp nhàng chất lượng cao trong khu vực, thúc đẩy sinh thái công nghiệp hiện đại hóa của Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc vươn lên trình độ cao hơn.