> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Công bố “Báo cáo điều tra và đánh giá tình hình môi trường sinh thái của vùng biển đảo Hoàng Nham”
 Mới nhất:2024-07-10 18:09:45   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CMG

Ngày 10/7, Bộ Môi trường Sinh thái Trung Quốc công bố “Báo cáo điều tra và đánh giá tình hình môi trường sinh thái của vùng biển đảo Hoàng Nham”. Đây là cuộc “kiểm tra sức khoẻ toàn diện” đầu tiên đối với môi trường sinh thái của vùng biển đảo Hoàng Nham. Kết quả cho thấy, môi trường của vùng biển đảo Hoàng Nham có chất lượng tốt, hệ sinh thái các rạn san hô lành mạnh.

Trung Quốc đã thành lập đội điều tra chuyên nghiệp để điều tra tình hình môi trường sinh thái của vùng biển đảo Hoàng Nham một cách hệ thống từ tháng 5 đến tháng 6/2024.

\

\