Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 18 sẽ phóng vào ngày 25/4 - Dự kiến quay trở lại vào cuối tháng 10
Tiêu điểm:
  • Trung Quốc
  • ASEAN
  • Vịnh bắc bộ
  • Tin tức
bbrtv
bbrtv
bbrtv
  • Giao thương
  • Tin tức du lịch
  • Văn hóa giao lưu
  • Giáo dục giao lưu

Tin ảnh