Chương trình "Con đường Tơ lụa trên không" Trung Quốc giúp các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" cùng hưởng thành quả Trung Quốc
Tiêu điểm:
  • Trung Quốc
  • ASEAN
  • Vịnh bắc bộ
  • Tin tức
bbrtv
bbrtv
bbrtv
  • Giao thương
  • Tin tức du lịch
  • Văn hóa giao lưu
  • Giáo dục giao lưu

Tin ảnh