Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì phòng chống dịch bệnh khoa học và chính xác, bảo đảm kinh tế - xã hội phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững
Tiêu điểm:
  • Trung Quốc
  • ASEAN
  • Vịnh bắc bộ
  • Tin tức
bbrtv
bbrtv
bbrtv
  • Giao thương
  • Tin tức du lịch
  • Văn hóa giao lưu
  • Giáo dục giao lưu

Tin ảnh