Khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc) – Móng Cái (Việt Nam) tại khu vực Cầu Bắc Luân II
Tiêu điểm:
  • Trung Quốc
  • ASEAN
  • Vịnh bắc bộ
  • Tin tức
bbrtv
bbrtv
bbrtv
  • Giao thương
  • Tin tức du lịch
  • Văn hóa giao lưu
  • Giáo dục giao lưu

Tin ảnh