เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ “โอกาสธุรกิจไร้ขีดจำกัด”
 การเผยแพร่:2010-05-05 14:57:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:THAI BIZ China
   วานนี้ (01 เม.ย.53) หนังสือพิมพ์ Economic Information Daily (经济参考报) ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับ “โอกาสทางธุรกิจอันมหาศาล” ของ

วานนี้ (01 เม.ย.53) หนังสือพิมพ์ Economic Information Daily (经济参考报) ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับ “โอกาสทางธุรกิจอันมหาศาล” ของเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้-กว่างซี (Beibu Gulf Economic Zone, 广西北部湾经济区) เนื่องจาก ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจฯ ดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยกระดับจากพื้นที่ห่างไกลภาคตะวันตกสู่เส้นทางความร่วมมือจีน-อาเซียน จากนโยบายท้องถิ่นสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ
 
นายเฉิน ยรุ่ยเสียน (陈瑞贤) รอง ผอ.สำนักงานคณะกรรมาธิการวางแผนและบริหารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Office of Construction & Management Commission of Beibu Gulf Economic Zone, 北部湾经济区规划建设管理委员会办公室) กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ย ปู้กว่างซีประสบผลสำเร็จในทุกด้านทั้งการพัฒนาและการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอก พร้อมนำมาซึ่งโอกาสทาธุรกิจอันมหาศาล ซึ่งนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสามารถแสวงหาขอบข่ายหรือประเภทการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมทั้งเป็นการร่วมผลักดันการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจฯ ดังกล่าว
 
นายเฉิน ยรุ่ยเสียน ได้แนะนำ “4 โอกาสทางธุรกิจอันมหาศาล” ดังนี้
 
1. โอกาสอันมหาศาลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
นับตั้งแต่เดือน ม.ค. 51 รัฐบาลกลางได้ประกาศอนุมัติ “แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้-กว่างซี” เป็นต้นมา ส่งผลให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) จำนวนหนึ่งเริ่มดำเนินการลงทุนก่อสร้าง อาทิ โครงการ 10 ล้าน ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันขนาด 10 ล้านตันของบริษัท CNPC (中石油) ณ เมืองชินโจว / โครงการเหล็กขนาด 10 ล้านตันของบริษัท Guangxi Iron & Steel Group (广西钢铁集团有限公司) ณ เมืองฝางเฉิงก่าง / โครงการปลูกป่าไม้โตเร็วสำหรับการผลิตเยื่อกระดาษ 10 ล้านหมู่จีน (ประมาณ 4.16 ล้านไร่) ของบริษัท Sinar Mas Group ประเทศอินโดนีเซียและบริษัท Stora Enso ประเทศฟินแลนด์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีโครงการแสนล้าน อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการปรับปรุงเส้นทางรถไฟ ฯลฯ ตาม “แผนงานจัดวางเขตนิคมอุตสาหกรรมสำคัญเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี” เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ได้รับการจัดวาง 29 เขตนิคมอุตสาหกรรม รวมเนื้อที่ 689.6 ตร.กม.
 
2. โอกาสอันมหาศาลจากการสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่
เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้เตรียมสร้าง “เส้นทางออกทะเล ออกพรมแดน และออกนอกเขตฯ / มณฑล” พร้อมสร้าง “วงแหวนเศรษฐกิจ 1 ชั่วโมง” นอกจากนี้ การลงทุนก่อสร้างท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้จะมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านหยวน
 
3. โอกาสอันมหาศาลจากนโยบายพิเศษ
เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ถือเป็นพื้นที่ที่มีนโยบายสิทธิประโยชน์ดีที่สุดของจีน โดยรัฐบาลกลางได้ทยอยประกาศอนุมัติการจัดตั้ง เขตท่าเรือคลังสินค้าทัณฑ์บนชินโจว (Qingzhou Bonded Port Area) เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการผิงเสียง (Pingxiang Integrated Bonded Area, 凭祥综合保税区) ศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บนนครหนานหนิง (Nanning Bonded Logistics Center, 南宁保税物流中心) และนิคมโลจิสติกส์คลังสินค้าทัณฑ์บนเขตแปรรูปเพื่อการส่งออกเป๋ยไห่ (Beihai Export Processing Zone, 北海出口加工区) นอกจากนี้ รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงยังมอบนโยบายพิเศษด้านการลงทุนสำหรับนักธุรกิจชาวไต้หวัน ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจฯ ดังกล่าวกลายเป็น “จุดร้อน” (Hot Spot) ของการลงทุนในแผ่นดินใหญ่ของนักธุรกิจชาวไต้หวัน
 
4. โอกาสอันมหาศาลจากตลาดภาคตะวันตกเฉียงใต้ และตลาดอาเซียน
ทำเลที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ตั้งอยู่บริเวณ “ศูนย์กลางวงแหวนเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้” (อ่าวตังเกี๋ย) มีความโดดเด่น ดังนี้
- เป็นพื้นที่เชื่อมต่อทั้งทางบกและทางทะเลระหว่างจีน-อาเซียนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน
- เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่จีนตอนใต้กับพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้
- เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของสถานการณ์การพัฒนาใหม่ร่วมกันของพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน
- เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจีน-อาเซียน และเอเชียตะวันออก-อาเซียน
- เป็นพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลแห่งเดียวของภาคตะวันตกของจีน
- เป็นเส้นทางออกสู่ทะเลที่มีความสะดวกรวดเร็วที่สุดของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้
- เป็นประตูสำคัญของจีนสู่อาเซียน และโลก
- เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์และสะพานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนในทุกด้าน
 
ดังนั้น เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้จึงได้รับความสนใจจากวิสาหกิจอาเซียนจำนวนมาก และในทางกลับกัน จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ในฐานะหน้าด่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างจีน-อาเซียน นักธุรกิจจีนสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งในการบุกเบิกและขยายตลาดอาเซียน
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น