ประเทศในภูมิภาคแพนอ่าวเป่ยปู้หวังกระชับความร่วมมือ ร่วมกันรับมือกับวิกฤตการเงิน
 การเผยแพร่:2010-05-05 14:53:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI
   วันที่ 6 สิงหาคม ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีของจีน ได้เปิดประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจแพนอ

วันที่ 6 สิงหาคม ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซีของจีน ได้เปิดประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ปี 2009 บุคคลสำคัญในวงการการเมือง นักวิชาการ ผู้แทนบริษัทข้ามชาติของประเทศในภูมิภาคแพนอ่าวเป่ยปู้เช่นจีน ไทย เวียดนาม มาเลเซียเป็นต้นจำนวนประมาณ 400 คนเข้าร่วมประชุมฟอรั่ม ในภูมิภาคแพนอ่าวเป่ยปู้จะกระชับความร่วมมือกันอย่างไรเพื่อรับมือกับวิกฤตการเงินเป็นห้วข้อสำคัญของการประชุมฟอรั่มครั้งนี้
 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้เป็นความร่วมมืออนุภูมิภาคที่เริ่มต้นใหม่ภายใต้กรอบความร่วมมือจีน-อาเซียน รวมถึงหลายประเทศเช่นจีน ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนเป็นต้น ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา การประชุมฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ได้จัดขึ้นสามครั้งแล้ว ภายใต้ภูมิหลังที่วิกฤตการเงินโลกยังลุกลามต่อเนื่อง การประชุมฟอรั่มครั้งนี้กำหนดประเด็นว่า"ร่วมกันสร้างขั้วแห่งการเติบโตใหม่ระหว่างจีน-อาเซียน กระชับความร่วมมือ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส" โดยได้กำหนดประเด็น"วิกฤตการเงินโลกกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้"เป็นหัวข้อสำคัญด้วย นายเฉิน ชางจื้อ รองประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนกล่าวว่า การกระชับความร่วมมือส่วนภูมิภาคนั้นเป็นทางเลือกที่จำเป็นเพื่อรับมือกับวิกฤตการเงินโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้นั้นมีความจำเป็นมาก นายเฉิน ชางจื้อกล่าวว่า ขณะวิกฤตการเงินเิกิดขึ้น บทบาทของความร่วมมือส่วนภูมิภาคก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง การกระชับความร่วมมือ โดยเฉพาะความร่วมมือส่วนภูมิภาคและอนุภูมิภาค อำนวยผลประโยชน์แก่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน ร่วมกันสร้างโอกาสการเติบโต เป็นสิ่งจำเป็นเผื่อรับมือวิกฤตการเงิน
 
สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค ความร่วมมือในสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือที่สำคัญ ในที่ประชุมฟอรั่มฯครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพากันกล่าวว่า เนื่องจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้เกี่ยวข้องถึงหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่างกัน ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ ประเทศในภูมิภาคแพนอ่าวเป่ยปู้ควรเสริมสร้างการสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เช่นการคมนาคม พลังงานและการสื่อสาร ประเทศไทยเป็นสมาชิกใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจแพนอ่าวเป่ยปู้ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยกล่าวว่า ไทยหวังว่า จะกระชับความร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานด้านการคมนาคมทางหลวง ทางอากาศและทางเรือกับประเทศในแพนอ่าวเป่ยปู้ นายอลงกรณ์ พลบุตรกล่าวว่า
 
ผมคิดว่าการขยายการค้า โดยเฉพาะการเสริมเส้นทางโลจิสติคส์ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ จะเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะพัฒนาแพนเป่ยปู้วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างอาเซียนกับจีนในสามมณฑลดังกล่าวนี้ ผมมีความเชื่อว่า อาเซียนเอง ก็พร้อมที่จะเชื่อมโยง
 
นอกจากปริมณฑลร่วมมือเก่า การประชุมฟอรั่มครั้งนี้ยังเสนอว่า จะขยายความร่วมมือทางการเงินของประเทศแพนอ่าวเป่ยปู้ให้กว้างขึ้น สำหรับเรื่องนี้ นายซู หนิง รองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนเสนอว่า ประเทศแพนอ่าวเป่ยปู้ต่างๆ ควรผลักดันความร่วมมือทางการเงินโดยเฉพาะขับเคลื่อนการปล่อยเงินกู้รูปแบบใหม่เช่นเงินกู้ข้ามชาติเป็นต้น เพื่อส่งเสริมการระดมเงินเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น