รัฐมนตรีใหม่ 8 คนถวายสัตย์ปฎิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่ง
 การเผยแพร่:2010-06-09 17:55:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโอกาสให้รัฐมนตรี 8 คนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฎิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น