การเยือน 4 ประเทศเอเชียของนายกรัฐมนตรีจีนประสบผลสำเร็จ
 การเผยแพร่:2010-06-10 18:15:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน นายเวิน จยฺาเป่า นายกรัฐมนตรีจีนได้เดินทางเยือนประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มองโกเลียและพม่าอย่างเป็นทางการตามคำเชิญ และเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครั้งที่ 3 ที่เมืองเชจูประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างการเยือนครั้งนี้ จีนได้ลงนามในเอกสารว่าด้วยความร่วมมือประมาณ 30 ฉบับกับ 4 ประเทศดังกล่าว นับว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์

การเพิ่มความไว้วางใจทางการเมืองเป็นเป้าหมายสำคัญของการเยือน 4 ประเทศของนายเวิน จยฺาเป่าในครั้งนี้ ระหว่างการเยือน นายเวิน จยฺาเป่า เสนอแนวคิดที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ว่า จีนยินดีร่วมมือกับเกาหลีใต้ พิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค จีนถือว่าญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งไม่ใช่คู่แข่ง และยิ่งมิใช่ศัตรู จีนยินดีพัฒนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนกับมองโกเลียต่อไป จีนเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของพม่า ทั้งอวยพรให้พม่ามีเสถียรภาพ ความสามัคคีและความเจริญ นายเวิน จยฺาเป่าเน้นว่า การพัฒนาของจีนจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดๆ จีนจะไม่ตั้งตัวเป็นเจ้าโลกแน่นอน

ระหว่างการเยือน นายเวิน จยฺาเป่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งและเปิดใจกับผู้นำของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้งได้รับฟังความเห็นของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอย่างจริงจัง อีกทั้งอธิบายหลักการในจุดยืนของจีน การมองสถานการณ์ในระยะยาว และการพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลี ด้วยการทำงานที่พากเพียรและละเอียดลออ กระทั่งการสนทนาอย่างสนิดแนบแน่นกับนายลี เมียงบัค ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง

นายหยาง เจี๋ยฉือ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่า การลงนามในเอกสารว่าด้วยความร่วมมือประมาณ 30 ฉบับนั้นเป็นผลงานอย่างแท้จริงของการเยือนครั้งนี้ ทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับ 4 ประเทศดังกล่าวได้รับการผลักดันให้ก้าวหน้ามากขึ้น

แม้ว่ากำหนดการเยือนจะเร่งรัดมาก แต่นายเวิน จยฺาเป่ายังเจียดเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนของ 4 ประเทศ และดำเนินการทางการทูตภาคเอกชนและภาควัฒนธรรมด้วยน้ำใสใจจริงอย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนกับเยาวชน นายหยาง เจี๋ยฉือเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความรักและปรารถนาดีกับแรงบันดาลใจของผู้นำจีน สร้างความประทับใจที่งดงามแก่ประชาชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง

การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีจีนของปี 2010 ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งและยาวไกล โดยได้กระชับความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับ 4 ประเทศดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงท่าทีที่รับผิดชอบและบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการพิทักษ์และส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในส่วนภูมิภาคอย่างเต็มที่ สิ่งนี้ย่อมนำมาซึ่งแรงผลักดันให้มิตรภาพและความร่วมมือแบบทวิภาคีพัฒนาไปด้วยดีในระยะยาว ผลักดันให้ความร่วมมือพัฒนาไปสู่ทิศทางอำนวยประโยชน์แก่กัน ผลักดันให้สถานการณ์ส่วนภูมิภาคคลี่คลายไปสู่ทิศทางสันติภาพและเสถียรภาพ และสร้างความผาสุกให้กับประชาชนในประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น